** ႏိုင္ငံတကာသံုးေခတ္မွီစက္သစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေခတ္မွီ Beauty Spa ဖြင့္လိုပါသလား ...**


ႏိုင္ငံတကာသံုးေခတ္မွီစက္သစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေခတ္မွီ Beauty Spa ဖြင့္လိုသူမ်ား ၊ မိမိေနအိမ္တြင္ ေခတ္မွီ စက္ႀကီးမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ ဝယ္ယူ၍ အဆီခ် လွပလိုသူမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံ တကာသံုး ေခတ္မွီ စက္သစ္ႀကီးမ်ားကို Pre Order Pre Pay စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္ . . . *** ဆိုင္ျပန္ဖြင့္လိုသူမ်ားအတြက္ အထူး သင္တန္းမ်ား *** ေခတ္မီွစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ မ်က္ႏွာ အသားအေရ ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း


ေလ်ာ့ရဲစျပဳေနေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ေမးႏွစ္ထပ္ အဆီပိုမ်ား ကို ႏိုင္ငံျခား သြားရန္ မလို ၊ ခြဲစိတ္ ေဆးထိုး ေဆးေသာက္ရန္လည္း မလိုဘဲ ႏိုင္ငံတကာသံုး ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မွီ နည္း စနစ္မ်ား ကို အသံုးျပဳ၍ အခ်ိန္တို အတြင္း မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ခုလံုး ႏုပ်ိဳ တင္းရင္း လွပလိုသူမ်ား ၊ ၀က္ၿခံ ၊ တင္းတိတ္ ၊ ေနေလာင္ကြက္ ၊ အမည္းကြက္ ၊ အနီကြက္ ၊ အသားအေရ မညီျခင္း ၊ အသားအေရ ၾကမ္းတမ္းၿပီး ပြစိစိ ျဖစ္ေနျခင္း စသည့္ ပ်က္စီးေနေသာ အသားအေရ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ျပဳျပင္ၿပီး ၾကည္လင္ လွပလိုသူမ်ား အားလံုးကို ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မွီ စက္သစ္ႀကီးမ်ားစြာ ကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ အသံုးျပဳ၍ ကိုယ္ပိုင္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ အထိ တာ၀န္ယူ သင္ၾကားေပးသည္။ အလွ်င္ျမန္ဆံုးပိန္လိုသူမ်ား အတြက္ ေခတ္မွီစက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အဆီခ် လုပ္ငန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း


အခ်ိန္လည္း မေပးႏိုင္ ၊ အပင္ပန္းလည္း မခံႏိုင္ဘဲ အလွ်င္ျမန္ဆံုး ပိန္လိုသူ မ်ားကို ေဆးထိုး ၊ ေဆးေသာက္ရန္ မလိုဘဲ ခႏၶာကိုယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုက္ ၍ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မွီ စက္သစ္ႀကီး မ်ားစြာ ကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ အသံုးျပဳ၍ ကိုယ္ပိုင္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ အထိ တာ၀န္ယူ သင္ၾကားေပးသည္။ အလွအပ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ စီးပြားေရး ကို အထူး စိတ္၀င္စားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ၿပီး မိမိ ကိုယ္တိုင္ အစဥ္ အၿမဲ လွပေနေစသလို သူတပါး ကိုလည္း အလွဆံုး ျဖစ္ေအာင္ တာ၀န္ ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။


ပုံမွန္ ခႏၶာကိုယ္မ်ား ၊ အေပၚပိုင္း ႀကီးသူမ်ား ၊ ေအာက္ပိုင္းႀကီးသူမ်ား ၊ အသားအရည္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ရာဇ၀င္မ်ားအရ အထူး ဂရုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္သူမ်ား ၊ ပံုမွန္ထက္ ခက္ခဲေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ား ၊ ဆိုင္တကာ့ ဆုိင္ ၊ နည္းလမ္း တကာ့ နည္းလမ္း စုံေနေသာ္လည္း ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲမွဳ မရွိသူမ်ား ....


စသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား အဆီက် သြယ္လ် လွပလိုသူမ်ား အားလံုး ကို ေခတ္မွီ နည္းစနစ္ သစ္မ်ားျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ တာ၀န္ယူႏိုင္ၿပီး မိမိ ထံ ေရာက္လာသည့္ Customer မ်ား စိတ္ေက်နပ္မွဳ အျပည့္အ၀ ရရွိႏိုင္ေအာင္ လက္ခံ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ အထိ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမည္ ။ ဆိုင္ဖြင့္လိုသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕အသီးသီး ၏ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး အေျခအေန ၊ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ Target Customer ၊ ရင္းႏွီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး ျဖင့္ သင့္ေတာ္ႏိုင္မည့္ အဆီခ် နည္းပညာ မ်ား ႏွင့္ ေခတ္မွီ စက္ပစၥည္းကိရိယာ မ်ား ... စသည့္ တို႕ ကိုပါ သင့္မသင့္ တြက္ခ်က္ ခ်ိန္ဆၿပီး ကူညီေပးမည္။


ထို႕ျပင္ ကိုယ္ပိုင္ ဆိုင္ဖြင့္သည့္အခါတြင္လည္း အဆင္မေျပသည့္ အခက္ အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါကလည္း အစဥ္အၿမဲ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ Beauty Salon ( သို႕ ) Beauty Spa လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားလည္း မိမိ တို႕ လုပ္ငန္း တြင္ ေခတ္မွီ မ်က္ႏွာ အသားအေရ ျပဳျပင္သည့္ စက္မ်ား ၊ အထူး အာမခံျဖင့္ အဆီခ်ေပးျခင္း လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္လိုပါလွ်င္ လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ ။


လက္ရွိ အလုပ္တစ္ဘက္ ႏွင့္ အခ်ိန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားလည္း အခ်ိန္ ညွိႏိွဳင္းၿပီး တစ္ဦးခ်င္း တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ *** သင္တန္း တက္ေရာက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ ဆိုင္ဖြင့္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မွီစက္ႀကီးမ်ား ၀ယ္ယူလိုသူမ်ား ၊ သင့္ေတာ္ေသာ အလွအပ စီးပြားေရး လုပ္ငနး္သစ္မ်ား လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ... ဖံုး - 09 51 26835 , 09 79 8233824 ... သို႕ ႀကိဳတင္ ဆက္သြယ္ၿပီး လာေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္ရွင္ ...