♥ လွပေသာ ခႏၶာကိုယ္ ကို တစ္သက္တာ ပိုင္ဆိုင္လိုပါက လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ား ♥


မိမိ၏ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္ရွိသင့္သည္ ထက္ပိုျပီးဝျဖိဳးလာပါက အစားအစာမ်ားကို ေန႕စဥ္စားေသာက္သည္ထက္ ပိုျပီး ေလၽွာ႔စားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မိမိေန႕စဥ္ စားေသာက္ေနေသာ အစားပမာဏ၊အဆီအဆိမ့္ႏွင့္ အခ်ိဳဓာတ္မ်ားကို တန္ျပန္ေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္သည့္ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးရွိရန္လိုအပ္ ပါသည္။

အဆီဓာတ္မ်ားေသာ ဟင္းအဆီအႏွစ္မ်ား ၊ ဆီပါအစားအစာမ်ား ၊ အခ်ိဳဓာတ္မ်ားေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ ႏို႕ႏွင့္ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား ၊ ဂက္စ္ပါေသာ          အခ်ိဳရည္ ႏွင့္ ေရခဲေရ ေသာက္သံုးျခင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

သြားရည္စာမ်ိဳးမ်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ဆာေလာင္၍ မဟုတ္ဘဲ အဆာေျပ အပ်င္းေျပ (သို႕) စိတ္ညစ္၍ စားေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ညေနစာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေစာျပီးစားရန္ႏွင့္ ညအိပ္ယာဝင္ခါနီး မေနႏိုင္ေအာင္ ဆာေလာင္မွသာ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးမ်ား၊ အခ်ိဳ နွင့္ အဆီအဆီနည္းေသာ သဘာဝ          သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ေသာက္ပါ။ တစ္ေန႕ အနည္းဆံုး ေရ (၈) ခြက္ ေသာက္ပါ။

မျဖစ္မေနဝိတ္ခ်သူမ်ားအေနႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္လၽွင္ နံနက္စာကို ဟင္းခ်ိဳပန္းကန္လံုးအေသးႏွင့္တစ္လံုး ၊ ညေနစာကို ထမင္းလံုးဝမစားဘဲ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီး၀လံမ်ားႏွင္႔          ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ျပဳတ္၊ အသုတ္မ်ားကိုသာစားပါ။

ေန႕ခင္းေနလည္ ခဏတာ လဲေလ်ာင္း အပန္းေျဖသည္မွ လြဲ၍ မနက္စာ ႏွင့္ ညစာစားျပီးခ်ိန္တြင္ အနားယူအိပ္စက္ျခင္းကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

မိမိ တစ္သက္လံုး စိတ္ၾကိဳက္ အ၀စားေသာက္ခဲ့ျပီး အလြန္အမင္းဝျဖိဳးလာမွ အလၽွင္အျမန္ပိန္လိုျခင္းသည္ သဘာဝကို လြန္ဆန္ေသာနည္းျဖစ္ပါ၍ သင္တန္းသူမ်ားဘက္မွလည္း          အဆီလာခ်လၽွင္ ရက္မပ်က္ဘဲ မွန္မွန္လာရန္ ႏွင့္ အစားအစာမ်ား စိတ္ၾကိဳက္စားေသာက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ လိုပါသည္။

မည္သည့္ နည္းနွင့္ မဆို ဝိတ္ခ်ထားလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမႈ မရွိလၽွင္ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ျပန္တက္ႏိုင္ပါ၍ အစားေလၽွာ႔ျခင္း (သို႕) ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားျခင္းမ်ားျဖင့္          ထိန္းရန္ လိုပါသည္။

Overwight ခႏၶာကိုယ္မွ အဆီခ်သူမ်ား အေနႏွင့္ ဤသင္တန္းတြင္ (၁၀)ရက္ သို႕မဟုတ္ ၁-လ သတ္မွတ္ အဆီလာခ်ျပီး အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ မည္မၽွက်သြားေစကာမူ မိမိ          ခႏၶာကိုယ္သည္ Overweight အေနအထားပင္ ရွိပါေသးက ပံုမွန္ ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္သည္ အထိ ႏွစ္သက္ရာ နည္းတစ္နည္း ျဖင့္ ဆက္လက္ဝိတ္ခ်          ထိန္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပိန္ေသာသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိလိုခ်င္ေသာ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားရရိွရန္ ေလ့က်င့္ကစားသကဲ့သို႕ တစ္ဘက္မွလည္း အာဟာရျဖစ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား          စားေသာက္ရန္ ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ေရွာင္ျပီး အိပ္ေရး ဝဝ အိပ္စက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပိန္ေသာသူမ်ား ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဴးအစားက် လွပလို၍လာကစားပါက သင္တန္းမွဆရာမမ်ား          ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ၃ ရက္ကစား ၁ ရက္နား (သို႕) ၂ ရက္ ကစား ၁ ရက္နား (သို႔) ၁ ရက္ကစား ၁ ရက္နားရက္နားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ပိန္လိုသူ၊ ဝလိုသူ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအေနႏွင့္ မိမိတို႕ ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားမ်ားကို ႏွစ္ပတ္တစ္ခါတိုင္းထြာျပီး အေနအထိုင္ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္ ထိန္းသိမ္း          သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မနက္အိပ္ယာထမွ ညအိပ္ယာဝင္သည္အထိ တစ္ေန႕တာစားေသာက္သမၽွအားလံုးကို ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းလုပ္ျပီး တစ္လျပည့္သည့္အခါတြင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အစာစားသံုးမႈ          အခ်ိဳးညီမညီကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆျခင္းျဖင့္ လွပေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္သက္တာပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။