အၾကံျပဳလႊာအလွွဆံုး ျဖစ္လိုသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ....


Ginger Beauty Land တြင္ ... ပံုမွန္ အားကစား သင္တန္း ၊ ခႏၶာကိုယ္ အဆီခ်ေပးသည့္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ အသားအေရ ျပဳျပင္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း ဟူ၍ အဓိက ၀န္ေဆာင္မွဳ သံုးမ်ိဳး ရွိပါသည္ ....

ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ ကစားလိုသူမ်ား အတြက္ .....

အလွ်င္စလို ပိန္လို ၊ လွပလုိျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေျဖးေျဖးႏွင့္ မွန္မွန္ ကစားသြားလို ၿပီး အေညာင္း လည္းေျပ ၊ Stress လည္း ေလွ်ာ့လိုၿပီး ျပင္ပ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေလ့က်င့္ ကစား ရင္း စိတ္အပန္းေျဖ ထြက္ေပါက္ ရလိုသူမ်ား အတြက္ ဆိုလွ်င္ ပံုမွန္ အားကစား သင္တန္း က အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္ ...


    ပံုမွန္ အားကစားသင္တန္း တြင္ မွ ... ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား က် ပိန္လိုသူမ်ား ၊ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား ေတာင့္တင္း ဖြံ႕ၿဖိဳး လွပလိုသူမ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရး သက္သက္ ကစားလိုသူ အမ်ိဳးမ်ိဳး အတြက္ အထူး သင့္ေတာ္သည့္ Training Program မ်ား ဟူ၍ လာကစားသည့္ သင္တန္းသူ မ်ား ၏ လွပ လိုသည့္ လိုအင္ဆႏၵ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါၚ မူတည္၍ သင့္ေတာ္ေသာ Training Plan အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးလွ်က္ ရွိပါသည္ ...
      စတင္ ေလ့က်င့္ ကစားမည့္သူတိုင္း ကို မကစားမီမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၊ ခါး ၊ ရင္ ၊ တင္ စသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား အတိုင္း အထြာမ်ား ကို ... သင္တန္း မွ မွတ္တမ္းတင္ထားေပးေလ့ ရွိသလို ... လာကစားသည့္ သူမ်ားဘက္မွ လည္း မိမိ မအားလပ္သည့္ ၾကားမွ အခ်ိန္ေပးၿပီး လာကစားျဖစ္သည့္ ေန႕စဥ္ ေန႕တုိင္း ကို ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိေစရန္ အတြက္ တစ္ေယာက္ထဲ ကစားရသည္ ကို စိတ္ဓာတ္ ခြန္အား ရွိ လာေစရန္ ကစားသည့္ ေန႕ရက္မ်ားစြာ ကို ျပကၡဒိန္ တြင္ အမွတ္အသား လုပ္ၿပီး ကစားလွ်င္ ပိုမို အက်ိဳး ရွိေစႏိုင္သလို ... မိမိ တို႕ ေန႕စဥ္ ေနထိုင္ စားေသာက္ေလ့ရွိေသာ ထမင္း ၊ ဟင္း ၊ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ အအီအဆိမ့္မ်ား ၊ ဆီေၾကာ္ မုန္႕မ်ား ၊ အခ်ိဳ ပါေသာ မုန္႕အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Gas အခ်ိဳရည္ ႏွင့္ အစားအေသာက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၊ Fast Food အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို မည္ေရြ႕မည္မွ် အမွဳမဲ့ ၊ အမွတ္မဲ့ အဆာေျပ ၊ အပ်င္းေျပ စားေသာက္မိသည္ မ်ား ကို ပါ မွတ္သားထားၿပီး မိမိ ၏ ခႏၶာကိုယ္ အတုိင္းအထြာ အခ်ိဳးအစားမ်ား ႏွင့္ ထူးျခား သိသာစြာ ေျပာင္းလဲမွဳ ရွိ မရွိ ျပန္လည္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏိုင္ရန္ မွတ္သားထားသင့္ပါသည္ ...
   မည္သည့္ ကစားနည္း မဆို စစခ်င္း ကစားသည့္ အခ်ိန္တြင္ သင္တန္း က မည္မွ်ပင္ ျဖည္းညင္း သက္သာစြာ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးေစကာမူ အေလ့အက်င့္ မရွိသည့္ အတြက္ ပထမဆံုး ေန႕မွာ အေၾကာမ်ား အလြန္ ေတာင့္တင္းေန တတ္ၿပီး ဒုတိယ ေန႕တြင္ မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နာက်င္ ကိုက္ခဲတတ္ပါသည္ ... ထုိသို႕ ျဖစ္လွ်င္ .. မစိုးရိမ္ပါႏွင့္ .... ကစားသည့္ သူတိုင္း ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိသလို ... ထုိသို႕ ျဖစ္သျဖင့္ ဒုတိယေန႕တြင္ ကစားဘဲ နားလိုက္လွ်င္ ပို၍ နာက်င္ ကိုက္ခဲ တတ္ပါသည္ ... သို႕ျဖစ္၍ ဒုတိယ ေန႕တြင္ မည္မွ်ပင္ ကိုက္ခဲနာက်င္ေနေစ ကာမူ ေခၽြးနည္းနည္း ထြက္ၿပီး နာက်င္မွဳ သက္သာ သြားေစရန္ အနည္းငယ္ ျဖစ္ျဖစ္ ကစားသင့္ ၿပီး ... ကစားၿပီးၿပီ ဆိုကာမွ လံုး၀ အနာ မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေၾကာက္တတ္ လွ်င္ ... အကိုက္ အခဲ ေဆး အေပ်ာ့ တစ္ခုခု ကို အစာ ႏွင့္ တြဲဖက္ေသာက္သံုး၍ ေရေႏြးေႏြးေလး ႏွင့္ ေရခ်ိဳး လိုက္ လွ်င္ သက္သာ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ... အလြန္အမင္း နာက်င္သည္မွာ ( ၃ ) ရက္ထဲ ျဖစ္ၿပီး ... သံုးရက္ ေက်ာ္ အလြန္ဆံုး ထန္ကုန္ ( ၅ ) ရက္ ၊ တစ္ပတ္ ေက်ာ္ သည္ ႏွင့္ လံုး၀ မနာက်င္ေတာ့ တာ ကို ေတြ႕မည္ ျဖစ္ပါသည္ ....
   ပထမဦးဆံုး စတင္ ကစားမည္ ဆိုတာ ႏွင့္ ... ပိန္ခ်င္လို႕ ( သို႕ ) ၀ခ်င္လို႕ ( သို႕) က်န္းမာေရး ေကာင္းခ်င္လို႕ စသျဖင့္ မည္သို႕ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မဆို ကစားလွ်င္ အေၾကာေလွ်ာ့ ေလ့က်င့္ခန္း ဆိုတာကို မျဖစ္မေန ကစားရန္ လိုအပ္ပါသည္ ... ၿပီးမွ ကစားသူမ်ား ၏ ခႏၶာကုိယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အခ်ိဳးအစား အလုိက္ အေပၚပိုင္းႀကီးလွ်င္ တစ္မ်ိဳး ၊ ေအာက္ပိုင္းႀကီးလွ်င္ တစ္မ်ိဳး ၊ အေပၚပိုင္း ႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း အခ်ိဳးညီလွ်င္ တစ္မ်ိဳး ၊ ခါးေသး ရင္ခ်ီၿပီး ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားက် ေတာင့္တင္း လွပခ်င္တာ ဆို တစ္မ်ိဳး ၊ က်န္းမာေရး သက္သက္ ကစားခ်င္တာဆို တစ္မ်ိဳး သင့္ေတာ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားစြာ ျဖင့္ ေလ့က်င့္ ကစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္ ....
   က်န္းမာေရး သက္သက္ ကစားလိုသူမ်ား အပါအ၀င္ မည္သုိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ ကစားသည္ ျဖစ္ေစ ၊ စစခ်င္း ကစားခါစ တြင္ ... ခ်က္ခ်င္း က်န္းမာဖို႕ ၊ ခ်က္ခ်င္း ပိန္ဖို႕ ၊ ခ်က္ခ်င္း လွဖုိ႕ထက္ ... ပထမဆံုး ကစားနည္း စနစ္ မွန္ကန္ေအာင္ ကစားတတ္ဖို႕ လိုအပ္သလို သက္လံုေကာင္းၿပီး အေမာအပန္း ခံႏိုင္လာၿပီ ဆိုမွ ... မိမိ တို႕ ဆႏၵရွိသည့္ အတိုင္း ပိန္ခ်င္လွ်င္ တစ္မ်ိဳး ၊ ၀ခ်င္လွ်င္ တစ္မ်ိဳး ၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းခ်င္ရံု ဆိုလွ်င္ တစ္မ်ိဳး ... စသည့္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို လိုအပ္လွ်င္ လိုအပ္သလို ေလ့က်င့္ ကစားသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို ... မိမိ တို႕ ခႏၶာကိုယ္ ၏ လိုအပ္ခ်က္ အေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး ေလ့က်င့္ ခန္း ကို စိတ္ေရာ လူပါ အပင္ပန္းခံ ေလ့က်င့္ ေနသကဲ့သို႕ တစ္ဘက္ မွ လည္း မိမိ တုိ႕၏ ခႏၶာကိုယ္ အေနအထား အလုိက္ နည္းစနစ္တက် ေနထိုင္ စားေသာက္ က်င့္ၾကံဖို႕လည္း လိုအပ္ပါသည္ .... ေလ့က်င့္ ကစားသူမ်ား အတြက္ စတင္ ေလ့က်င့္ ကစားသည္ မွ စၿပီး အနည္းဆံုး ( ၁၅ ) ရက္ မွ ( ၁ ) လ အၾကာတြင္ စတင္ အေမာ အပန္းခံႏိုင္လာၿပီး ေနရထုိင္ရတာ သြက္လက္ေပါ့ပါး လာမည္ ျဖစ္ သလို ... မိမိ တုိ႕ ၏ ပိန္လိုျခင္း ၊ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးက် ေတာင္းတင္း လွပလိုျခင္း စသည့္ လိုအင္ ဆႏၵမ်ားသည္လည္း ပံုမွန္ ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ( ၃ ) လ မွ ( ၆ ) လ ... Over Weight ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္လွ်င္ ... အနည္းဆံုး ( ၆ ) လ မွ ( ၁ ) ႏွစ္တာ အခ်ိန္ ကာလ အတြင္း ထူးျခားစြာ သိသာ ေျပာင္းလဲ လွပလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ....

အဆီခ်လိုသူမ်ား အတြက္ ....


   အပင္ပန္းလည္းမခံႏိုင္၊အခ်ိန္လည္းမေပးႏိုင္ဘဲအလွ်င္ျမန္ဆံုးပိန္လိုသူမ်ားအတြက္... ခႏၵာကိုယ္တစ္ခုလံုးရွိအဆီပိုမ်ား ( သို႕ ) ၊ ႏွစ္သက္ရာ အစိတ္အပိုင္း အလုိက္ ဗိုက္ ၊ ခါး ၊ ေက်ာ ၊ ခ်ိဳင္း ၊ လက္ေမာင္း ၊ ေပါင္ ၊ ေျခသလံုး စသည့္ ေနရာ တစ္ေနရာ ခ်င္းစီ မွ မိမိ အလွကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္ မလိုအပ္ေသာ အဆီပိုမ်ားစြာ ကို ေဆးထုိး ၊ ေဆးေသာက္ရန္ မလိုဘဲ အႏၱရာယ္ မရွိေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္း ဖယ္ရွားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ...

အဆီခ်သင့္သူမ်ား ....


   အခ်ိန္ေပးျပီး လာမကစားႏိုင္သူ ၊ ဝေနေသာ္ လည္း အပင္ပန္း လံုး၀ မခံႏိုင္သျဖင့္ မကစားႏိုင္သူ မ်ား ႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္မည့္ သတို႕သမီးမ်ား ၊ ဘြဲ႕ယူမည့္သူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခား သြားမည့္သူမ်ား ... ႏွင့္ အျခား ပြဲလန္းသဘင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သြားရန္ အတြက္ အေရးတႀကီး အလွ်င္စလို ပိန္လိုသူမ်ား အားလံုး အတြက္ ... အဆီခ် ေဆးလိမ္း Massage လုပ္ၿပီး ၊ စက္ကိရိယာ အမ်ိုဳးမ်ိဳး ႏွင့္ အခ်ိန္မ ကုန္ လူ မပင္ပန္းဘဲ သက္ေတာင့္ သက္သာရွိစြာျဖင့္ အဆီခ်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကေလး ဘ၀ ထဲ က အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၀ ေနတတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစု မွလြဲၿပီး ... အမ်ိဳးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က အသက္အရြယ္ တစ္ခု ရလာလွ်င္ ၊ ဒါမွ မဟုတ္ ... အိမ္ေထာင္က် / ကေလးေမြးသည့္ အခါ ( သို႕ ) သားေၾကာျဖတ္ လွ်င္ ၊ သားအိမ္ထုတ္လွ်င္ ၊ နဲ႕သေႏၶတားေဆး ၊ အာရံုေၾကာေဆး ၊ ေလးဘက္နာေဆး ၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆး ၊ စိတ္ေရာဂါ ေဆး ၊ စတဲ့ ပဋိဇီ၀ ေသာက္ေဆး တစ္မ်ိဳးမ်ိုဳး ကို ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႕ ေသာက္သံုးရလွ်င္ ... ထုိသူေတြ မွာ ၀လာႏိုင္ေခ် အမ်ားဆံုး ျဖစ္တတ္ၿပီး .... မိမိ ေန႕စဥ္ စားေသာက္ေသာ အစားအစာ အာဟာရ နဲ႕ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳ ရွိသည့္ ကိုယ္လက္ လွဳပ္ရွားမွဳ မရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးေတြ မွာ အမ်ားဆံုး ၀တတ္ၾကပါသည္ ....

မတူညီေသာ ခႏၶာကိုယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၀လာတတ္ပံု .....


   အဆီစု လာတာတတ္သည့္ ေနရာေတြ ဆိုတာ တစ္ေယာက္ နဲ႕ တစ္ေယာက္ မတူညီႏိုင္ၾကပါ ... အမ်ားဆံုး အဆီစုလာတတ္တဲ့ ေနရာ ကေတာ့ ၀မ္းဗိုက္ နဲ႕ ခါး ဧရိယာ တ၀ိုက္ ျဖစ္ပါသည္ ... ျပီး မွ တစ္ခ်ိဳ႕ က တင္ပါး ၊ ေပါင္ ၊ ေျခသလံုး တုတ္ခဲ ႀကီးမား လာတတ္သလို ... တစ္ခ်ိဳ႕ က်ေတာ့ ... လက္ေမာင္း ၊ ပုခံုး ၊ ေက်ာကုန္း ၊ မ်က္ႏွာ စသျဖင့္ ... ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္း တျဖည္းျဖည္း ႀကီးမား လာတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ၿပီး ... ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္း ႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း ညီညီညာညာ ၀လာတတ္သူမ်ားလည္း ရွိပါသည္ ... ၀လာလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ ကိုယ္ ေအာက္ပိုင္း အဓိက ႀကီး လာ တတ္သည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ... ႏွစ္ဘက္ မိဘမ်ိဳးရိုး Generation ၏ ခႏၶာကိုယ္ ဖြဲ႕စည္းပံု ႏွင့္ လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္ ... ထို႕အတြက္ ... မိမိ ခႏၶာကိုယ္ က ၀လာသည္ ႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းႀကီး လာတတ္ သူမ်ိဳး ျဖစ္ပါက ... အစကထဲ က သတ္မွတ္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး မ၀လာေစဖို႕ အထူး အေရးႀကီးပါသည္ ... ခႏၶာကိုယ္ အေပၚပိုင္းႀကီးလာတတ္သူ အမ်ားစု ကေတာ့ ... ပဋိသေႏၶတားေဆး ၊ ထိုးေဆး ၊ ေလးဘက္နာ ႏွင့္ အျခား ေရာဂါ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အတြက္ ေသာက္ေဆး ၊ ထိုးေဆးမ်ား သံုးစြဲရသူ မ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမင္ရေတြ႕ရသလို ... နည္းစနစ္ မမွန္ကန္ ဘဲ ကစားမိျခင္းေၾကာင့္ ... ပိန္ေနစဥ္ မသိသာေပမယ့္ ၀လာခ်ိန္တြင္ မွ ... အေပၚပိုင္းႀကီး အဆမတန္ ႀကီးမားလာသည္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ရတတ္ပါသည္ ....