(၂) က်န္းမာေရးသက္သက္ကစားလိုသူမ်ားအတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား။
(၃) ျပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ အလွမယ္မ်ားႏွင့္ Model မ်ားအတြက္ အထူးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား။

Ginger Fitness Centre မွ ေလ့က်င့္ကစားနည္း အမ်ိဴးမ်ိဳး

ေခတ္မီွီအားကစားစက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း။
Damble မ်ား၊ Weight တံုးမ်ား၊ Weight Machine မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးျခင္း။
ေရာ့တံမ်ား၊ ေျခစည္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။
ကိရိယာလြတ္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား။
အေၾကာေလၽွာ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖင့္ဝသူ၊ပိန္သူ၊အေပၚပိုင္းၾကီးသူ၊ေအာက္ပိုင္းၾကီးသူ၊ေအာက္ပိုင္းရွဴးသူစသည့္
    ခႏၶာကိုယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ားအတြက္တစ္ဦးလၽွင္TrainingPlanတစ္ခုစီျဖင့္စနစ္တက် ၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးပါသည္။

** သင္တန္းခန္းမသည္ သန္႕ရွင္းသန္႕ျပန္႕က်ယ္ဝန္း၍ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းျပီး သင္တန္းသူမ်ား အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ ကစားႏိုင္ရန္ သီးသန္႕ အဝတ္လဲခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ locker မ်ားျဖင့္ အထူးျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ **

Ginger အားကစားသင္တန္းတြင္ ေလ့က်င့္ကစားသူမ်ား၏ထူးျခားမႈ

စတင္ ကစားသည့္ေန႔မွ ၃ရက္ အထိ ကိုယ္လက္မ်ား နာက်င္တတ္ေသာ္လည္း မွန္မွန္ကစားျဖစ္ေသာအခါ ၁၅ရက္ အၾကာတြင္ မိမိခႏၶာကိုယ္၏ ထူးျခားလွပလာမႈ ကိုိုယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္ခံစား ရမည္ျဖစ္ျပီး ၃လအၾကာတြင္ သင္၏ခင္မင္သူ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကပါ ထူးျခားလွပလာေသာ ခႏၶာကိုယ္အလွကို ေတြ႕ျမင္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားကစားျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားကစားျခင္းအားျဖင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိပိုလၽွံေနေသာအဆီပိုမ်ားကိုက်ေစျပီးေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းေစကာအသားအေရကိုစိုျပည္လွပေစသည့္အျပင္ကိရိယာမဲ့ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားႏွင့္အေၾကာေလၽွာ႔ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေလ့က်င့္ကစားျခင္းအားျဖင့္ေသြးတိုးေရာဂါ၊ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ၊ေလးဘက္္နာေရာဂါ၊ၾကီးေပါင္းတက္ေရာဂါ၊အေညာင္းမိသူမ်ား၊စိတ္ဖိစီးမႈေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသူမ်ားႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိသူမ်ားအတြက္ပါ အထူးသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းေလ့က်င့္ခ်ိန္ - တစ္ခါ ကစားလၽွင္ အနည္းဆံုး (1:30) ၾကာပါသည္။
ေန႕စဥ္နံနက္ - 6:30 မွ 11:00 နာရီ ၊ ညေန 3:30 မွ ည 8:00 နာရီအထိ

* တနဂၤေႏြေန႔ ႏွင့္ အစိုးရ႐ံုးပိတ္ရက္တိုင္း ပိတ္ပါသည္။ *
Ginger Beauty Land
အမွတ္(၈၇)၊ ဧရာ၀တီလမ္းႏွင့္ ဆင္မင္းလမ္းေထာင့္၊ အလံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
Tel: +95 1 216622 ၊ +95 9 51 26835 ၊ +95 9 86 10540