ကၽြန္မ ခ်စ္ေသာ ရဲေဘာ္မ်ား ႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ရမည့္ ေမြးေန႕ခရီးစဥ္ေလး တစ္ခုဆီ ........ on Tuesday, 16 October 2012


       မနက္ျဖန္မွာ က်ေရာက္မယ့္ ..... ကၽြန္မ ၏ ( ၃၄ ) ႏွစ္ ျပည့္ ေမြးေန႕မွာ ..... ကၽြန္မ ခ်စ္ေသာ အလုပ္ ႏွင့္ ကၽြန္မ ခ်စ္တဲ့ ဆိုင္က ကေလးေတြ အတြက္ အမွတ္တရ ရွိေစခ်င္သလို ..... ေနာင္ တခ်ိန္ မွာ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခ်င္ေနၾကတဲ့ ေမာင္ေလး ၊ ညီမေလး ေတြ နဲ႕ လုပ္ငန္း အသီးသီး မွာ တာ၀န္ ကိုယ္စီ နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ၀န္ထမ္း ကေလး ေတြ အားလံုးကို .... အလုပ္ရွင္ ရယ္ ၊ ၀န္ထမ္း ရယ္ မခြဲျခားဘဲ တက္တက္ ၾကြၾကြ ႏွင့္ မိမိ တုိ႕ အားလံုး သြားခ်င္ၾကသည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခု ဆီ ကို ညီညီ ညြတ္ညြတ္ ခရီး ဆက္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဆႏၵ ေစတနာ နဲ႕ ..... ကၽြန္မ ၏ ေမြးေန႔ အမွတ္တရအျဖစ္ ဒီ Notesေလး ကို ႀကိဳးစားၿပီး ေရးျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္ ......ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္း တစ္ခု ကို တည္ေထာင္ႏိုုင္ရန္ အတြက္ ..... ေငြ အရင္းအႏွီး ၊ အခ်ိန္ ၊ အေတြ႕အႀကံဳ ၊ အရည္အခ်င္း ၊ အတတ္ပညာ ၊ လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မွဳ ....စသည္ တို႕ လိုအပ္သကဲ့ သို႕ ....အရည္အခ်င္း ျမင့္ေသာ ...... ၀န္ထမ္းေကာင္း မ်ားစြာလည္း လိုအပ္ပါတယ္....အရည္အခ်င္း ျမင့္ေသာ.... ၀န္ထမ္း ၏ အရည္အေသြး ဆိုသည္ မွာ  အလုပ္ ကို မခိုမကတ္ဘဲ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ျခင္း ၊ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ေငြ ျဖင့္ ဖြင့္ထားေသာ ဆိုင္ / အလုပ္ ဟူ သကဲ့သို႕ေသာ စိတ္ မ်ိဳးျဖင့္ အလုပ္ အေပၚ ေစတနာ ထားေဆာင္ရြက္တတ္ ျခင္း ၊ မိမိ ကို ထမင္း ေကၽြးေသာ အလုပ္အေပၚ သစၥာရွိျခင္း ၊ ကတိ တည္ျခင္း ၊ နာခံတတ္ျခင္း ၊ တာ၀န္ယူတတ္ျခင္း ၊ အခ်င္းခ်င္း တြဲေခၚ တတ္ျခင္း ၊ စိတ္၀င္စားစြာ စူးစမ္း ေလ့လာတတ္ျခင္း ၊ မည္သည့္ အလုပ္ကို မဆို ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိျခင္း ၊ မွားလွ်င္ျပင္ တတ္ျခင္း ၊ ေအာင္ျမင္လာလွ်င္ လည္း စိတ္ထား မေျပာင္း တတ္ျခင္း ၊ ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း ... စသည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္ ။
      ၀န္ထမ္းမ်ား ဘက္ က ထိုသို႕ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္၀ရန္ လိုအပ္သလို ..... အလုပ္ရွင္ မ်ားဘက္ မွ လည္း အျပန္အလွန္ ငဲ့ညွာေထာက္ထား သိတတ္ျခင္း ၊ ထူးခၽြန္ေသာ သူ မ်ား ကို ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စား တတ္ျခင္း ၊ မိမိ ၀န္ထမ္း အေပၚ ယံုၾကည္မွဳ ရွိျခင္း ၊ မိမိ ၀န္ထမ္း ၏ ေကာင္းကြက္ ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း ၊ ၀န္ထမ္း ၏ အရည္ အေသြး ကို လိုက္ ၍ မိမိ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာမ်ား ကို မွ်ေ၀ သင္ၾကားေပးျခင္း ၊ မိမိ တို႕ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ေျပာင္းလဲ လာေသာ ေခတ္ ကို မ်က္ေျခ မျပတ္ ၾကည့္ရွဳေစၿပီး ၊ မိမိ ၀န္ထမ္း ကို လည္း မ်က္စိ ပြင့္ေအာင္ လက္တြဲ သင္ၾကားေပးျခင္း ၊ လုပ္ကိုင္ ရေသာ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ ၍ မိမိ ၀န္ထမ္း ၏ အရည္အေသြး ပိုမိုတိုးတက္ ျမင့္မား လာေအာင္ တြဲေခၚ သင္ၾကားေပးျခင္း ၊ ၀န္ထမ္း အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီညြတ္မွဳ ရွိေစျခင္း ၊ မိမိ က စ ၿပီး မိမိ အလုပ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္း မ်ား ၏ အက်ိဳးမဲ့ေသာ စကား ကို မေျပာျခင္း ၊ မိမိ ဘက္ က မွားခဲ့လွ်င္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားေရွ႕တြင္ ၀န္ခံတတ္ျခင္း ၊ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း ၊ အျပန္အလွန္ ေစာင့္ေရွာက္မွဳ ရွိျခင္း ၊ အျပစ္ ရွိေသာ သူကို အျပစ္အလိုက္ ထိုက္တန္စြာ ဆံုးမ အေရးယူျခင္း စသည္ တို႕ ျဖစ္ပါတယ္....
       အလုပ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာ အဓိက အက်ဆံုးနီးပါး ျပသနာ က ၀န္ထမ္း ျပသနာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ ..... ဘယ္ ကုမၸဏီ သြားသြား...ဘယ္လို ဆိုင္ႀကီးငယ္ မဆို ေရာက္ သြား မိတဲ့အခါတိုင္း ...... ၀န္ထမ္း က ျဗဳန္းစားႀကီး နယ္ျပန္သြား လို႕... အလုပ္ထြက္သြားလို႕....သူတို႕ မရွိရင္ မျဖစ္ဘူးဆို တဲ့ အခ်ိဳးခ်ိဳးလို႕၊ ပညာ တစ္ခု တတ္လာတာ နဲ႕ ကန္ သြားလို႕.... ေျခရာ ယွဥ္လို႕ ၊ အခ်င္းခ်င္း မညီညြတ္လို႕..... စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္း အရာ ေတြ နဲ႕.... အပ္ေၾကာင္း မထပ္ေအာင္ ၾကားရတတ္သလို .... မိမိ တတ္ သည့္ ပညာ မိမိ ၀န္ထမ္း ကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ရင္ ထိုသူ ထြက္လွ်င္ ပါသြားမွာ စိုးသျဖင့္ သိသင့္သည့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ကို အကုန္ သင္မေပးဘဲ သိသင့္ရံု မွ်သာ အလြတ္ ရုိက္သြင္းသင္ၿပီး မ်က္စိပိတ္ ၊ နားပိတ္ ထိန္ခ်န္ ကြယ္၀ွက္ထားၾကတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္ .... တကယ္တမ္း မွာ ေတာ့ အလုပ္ရွင္ နဲ႕ ၀န္ထမ္း ဆိုတာ .... အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မွီခို ေနရသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္...အလုပ္ရွင္ မွာ ပိုက္ဆံ ရွိ ၊ ပညာတတ္ ပါေသာ္ လည္း ..... အဆင့္အေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို လိုက္၍ ... မိမိ ကို ၀ိုင္းကူေပးမည့္ ၀န္ထမ္းေတြ လိုအပ္သလို... ၀န္ထမ္းေတြ ဘက္ မွ လည္း မိမိ တို႕ တတ္ကၽြမ္းသည့္ အတတ္ ပညာ ၊ အရည္အခ်င္း ကို အသံုးခ်ရန္ အတြက္ .... အလုပ္ရွင္ ဆိုတာ လိုအပ္ပါတယ္ .... ၀န္ထမ္းဘက္ မွ...ေခၽြးေသြး ..... စသည္တို႕ကို လုပ္အားအျဖစ္ ရင္းႏွီး ေပးဆပ္ရသလို ..... အလုပ္ရွင္မ်ား ဘက္မွလည္း အတတ္ ပညာ ၊ အခ်ိန္ ၊ ေငြ ၊ ေနရာ ရင္းႏွီးမွဳ ၊ ေလ့လာမွု ၊ အေတြ႕အႀကံဳ စသည္တို႕ ကို ေပးဆပ္ရတာ မတူညီတဲ့ အတြက္သာ .... ၀န္ထမ္း ႏွင့္ အလုပ္ ရွင္ ... ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ ကြာျခားေနတာ က လြဲလို႕..... တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ မွီခိုေနရသူျခင္း အတူတူပင္ျဖစ္ပါတယ္ ....ထို႕ အတြက္ ၀န္ထမ္းေကာင္း ကို လိုခ်င္လွ်င္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သည့္ သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ က စၿပီး ေကာင္းေနဖို႕ လိုအပ္သကဲ့သလို႕ .... မိမိ အလုပ္ အတြက္ အမွန္တကယ္ သင္ၾကားေပး ထားရန္ လိုအပ္သည့္ လူမွဳ ဆက္ဆံေရး ၊ လုပ္ငန္း ေလ့လာ ကၽြမ္းက်င္မွဳ ႏွင့္ ဆက္စပ္ အတတ္ပညာ ၊ သိထားသင့္သည့္ ဗဟုသုတ မွန္သမွ် ကို မခၽြင္းမခ်န္ သင္ေပးထားပါမွ .... မိမိ ၀န္ထမ္း ၏ အရည္ အေသြး ျမင့္မားလာသည့္ ႏွင့္ အမွ် မိမိ အလုပ္ ၏ Image ဆိုတာ လည္း အလိုလို ျမင့္မား တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါတယ္ .....
       ကၽြန္မ ၏ GINGER Beauty Land မွာ လည္း ကၽြန္မ စိတ္တိုင္းက် ပံုသြင္း ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ထားတဲ့ ၀န္ထမ္းကေလးေတြ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္ .... ကၽြန္မ အလုပ္တြင္ ကၽြန္မ လိုခ်င္သလို .... ပံုစံသြင္းၿပီးေခၚရသည့္ ၀န္ထမ္း အသစ္ေလးမ်ား ကို '' ပ်ိဳးပင္ေပါက္ေလးမ်ား '' လို႕ သတ္မွတ္ၿပီး ကၽြန္မ ႏွင့္ ေကာင္းေကာင္း ၊ ဆုိးဆိုး / သာ ၏ ၊ နာ ၏ .... မခြဲျခားဘဲ ေသအတူ ၊ ရွင္မကြဲ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္လာသည့္ အရည္အခ်င္း ႏွင့္ ၀န္ထမ္း ျဖစ္လာလွ်င္ေတာ့ ကၽြန္မ ၏ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္ လက္တြဲေဖာ္ လက္တြဲဘက္ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားလို႕ကၽြန္မ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ နဲ႕ သတ္မွတ္ လက္ခံပါတယ္ .... ကၽြန္မ မွာ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အျပန္ အလွန္ မီွခို ေနရတ့ဲ ၀န္ထမ္း လည္း ဟုတ္ ..... ညီအမ ေတြ ဆိုလည္း ဟုတ္ .... အလုပ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ ….. ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ဆိုလည္း ဟုတ္တဲ့….. ၀န္ထမ္း မ်ားစြာ ရွိပါတယ္ .... သူတို႕ေလးေတြ အသီးသီးမွာ … ေကာင္းတာ ရွိသလို….. အနည္းနဲ႕ အမ်ားေတာ့ .... အားသာခ်က္ / အားနည္းခ်က္ ကေလးေတြ ရွိၾကေပမယ့္ အလုပ္ စေခၚ ပံုသြင္း ကထဲ က ကၽြန္မ စိတ္ႀကိဳက္ ကၽြန္မ အလုပ္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် အျဖစ္ဆံုး ကို သာ ေရြးျခယ္ေခၚယူ၍ လက္တြဲ ေခၚယူ သင္ၾကား ထားျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ... တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါ မွ အလုပ္ မလုပ္ဖူးသူ မို႕ ..... ၀င္၀င္ျခင္း မွာ အလုပ္ ႏွင့္ လူမွဳ ဆက္ဆံေရး နားမလည္တတ္ရင္သာ ရွိမယ္ .... တံငါ နားနီး - တံငါ ၊ မုဆိုးနားနီး - မုဆိုး ဆိုသည့္ အတုိင္း လိမၼာသည့္ Senior ၀န္ထမ္းေတြ … ၾကားမွာ အဆင့္ဆင့္ Senior , Junior တြဲေခၚ သင္ရင္း လိမၼာသည့္ ကေလး မ်ားစြာ ျဖစ္လာၾကတာ မို႕ သူတို႕ အားလံုး ၏ မတူညီသည့္ စိတ္ေန စိတ္ထားႏွင့္ ႀကီးျပင္း လာသည့္ ဓေလ့စရိုက္ ၊ ျဖတ္သန္းလာရသည့္ မိသားစု အေျခအေနမ်ား ကို က အစ အတတ္ႏိုင္ဆံုး နားလည္ေအာင္ ေလ့လာၿပီးမွ လိုအပ္သလို သင္ၾကားတြဲေခၚေပးထားခဲ့တဲ့ ကေလးမ်ား သာ ျဖစ္ၾကသလို … ေအာင္ျမင္တဲ့ အလုပ္ တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ ..… သူ႕နည္း သူ႕ဟန္ နဲ႕ သူ တက္ညီ လက္ညီ အလုပ္ ႀကိဳးစားၿပီး ခ်ီတက္ေနၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ား လည္းျဖစ္ၾကပါတယ္ …...

စႏၵာ
       သူ ကေတာ့ .... ကၽြန္မ ရဲ႕ ညီမ တစ္၀မ္းကြဲ ျဖစ္ၿပီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ဇာတိ ျဖစ္ပါတယ္ …... ကၽြန္မ ဆီမွာ ( ၆ ) ႏွစ္ ေက်ာ္မွ် အခ်ိန္ အၾကာဆံုး လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့ သူလည္း ျဖစ္သလို ...... အၿမဲတေစ ကၽြန္မ .....ကၽြန္မ ႏွင့္ ေကာင္းတာ ဆုိးတာ မွန္သမွ် ကို မွ်ေ၀ ခံစားရင္း ကၽြန္မ စိတ္ ၊ ကၽြန္မ လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံ နဲ႕ အံမ၀င္ ၀င္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကဳိးစားၿပီး လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ လုပ္ကိုင္ေပးတတ္သူ လည္း ျဖစ္ပါတယ္ …… ညီအမ တစ္၀မ္းကြဲ ဆိုသည့္ အခြင့္အေရး ဘာတစ္ခု မွ မယူခဲ့ဘဲ အလုပ္ မွာ အလုပ္ ထံုးစံ အတိုင္း အမ်ား ႏွင့္ တန္းတူ လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္တတ္သူသာ ျဖစ္ပါတယ္ .... အလုပ္၀င္ခါစ မွ ႏွစ္အတန္ၾကာ အထိ ကိုယ့္ ကိုယ္ ကိုယ္ ယံုၾကည္မွဳ မရွိသူ လို႕ သတ္မွတ္ၿပီး ကၽြန္မ အၿမဲ မယံုမၾကည္ ဆက္ဆံကာ အျပစ္ျမင္တတ္ခဲ့ၿပီး .... ကၽြန္မ က စ အျပစ္ျမင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ... သူ က ပိုပိုၿပီး သူ႕ကုိယ္သူ ယံုၾကည္မွဳ ကင္းမဲ့ေနတတ္တဲ့ အတြက္ ကၽြန္မ အၿမဲ အားမလို အားမရ ျဖစ္ခဲ့ရ ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္ ..... အဲဒီလို က ေန လုပ္သက္ အတန္ၾကာလာ လို႕ ကၽြန္မ ကိုယ္တိုင္လည္း အလုပ္ အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ အျပင္ သင္တန္းေလးေတြ လိုက္တက္ရင္း မွ ကၽြန္မ က စၿပီး ကိုယ့္ ၀န္ထမ္း ၏ အရည္အေသြး ကို မယံုမၾကည္ ဆက္ဆံေနလွ်င္ ထိုသူ အတြက္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာရမည့္ အရည္အခ်င္းဆိုတာ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ဆံုးသြားေစသည္ ကို နားလည္လာမိသည္ က စၿပီး ...... ကၽြန္မ က စလို႕ အမွားျပင္ကာ သူ မွ စလို႕ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုး ၏ အရည္အေသြးအလိုက္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ဆက္ဆံခဲ့ၿပီး သကာလ သူ လည္း တျဖည္းျဖည္း ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲလာခဲ့ရာ ....ယခုဆိုလွ်င္ သူ မရွိရင္ မျဖစ္သည့္ သင္တန္း နည္းျပ ႏွင့္ Facial ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ေယာက္ အေနအထား အထိ လက္ခံ ယံုၾကည္ေနရ ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္ .....