'' သင္ဘယ္လိုနည္းလမ္း နဲ႕ အလွဆံုး ျဖစ္လိုပါသလဲ ? ''.......


 

ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွား အားကစားနည္းမ်ားျဖင့္ ေသြးလွည့္ပတ္မွဳ ေကာင္းၿပီး အသားအေရ စိုျပည္ လွပလိုပါသလား . . .


လူ မပင္ပန္းဘဲ ေခတ္မွီ အဆီခ် နည္းပညာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္း ပိန္လိုပါသလား . . .


      မိမိ ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစား / အသားအေရ ႏွင့္ က်န္းမာေရး အလိုက္ သင့္ေတာ္ႏိုင္မည့္ Weight Managemt ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ ထူးျခား ေျပာင္းလဲ လွပလိုပါသလား . . .

      အသက္အရြယ္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေျပာင္းလဲမွဳ အလိုက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဇရာ ရုပ္ရည္ အိုမင္း ရင့္ေရာ္လာမွဳမ်ား ကို အသက္ အရြယ္ ႏွင့္ အသားအေရ အမ်ိဳးမ်ိဳး အလိုက္ သင့္ေတာ္သည့္ ေခတ္မွီ Facial Treatment Package Service အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္ ႏုပ်ိဳ စိုျပည္ တင္းရင္း လွပလိုပါသလား . . .

      (ထိုအခ်က္မ်ား အားလံုး ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား အားလံုး ကို တစ္ေနရာထဲမွာ ၿပီးျပည့္စံုစြာ ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစဖို႕ GINGER Beauty Land ကို ၾကြလွန္းခဲ့ဖို႕ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ရွင္ . . . )

      အေသးစိတ္ ေလ့လာလိုသူမ်ား အတြက္ . . . Website - http://www.gingerbeautyland.com/
      Ph : 09 - 51 - 26835 , 09 - 86 - 10540 , 01 - 216622