စမတ္က်က် ....လွပလိုသူမ်ား အတြက္.....by Swe Myat Hay Thi on Saturday, 27 August 2011


       ကၽြန္မတို႕ GINGER အားကစား သင္တန္းတြင္.....ပိန္လိုသူ မ်ား လာ ကစားသကဲ့သို႕...၊ က်န္းမာေရး သက္ သက္ ကစားသူမ်ား ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို အခ်ိဳးအစားက် ေတာင့္တင္း ...လွပ လိုသူ ...မ်ားလည္း ရွိပါသည္......ကစားနည္း အမ်ားစုမွာ ပိန္လိုသူမ်ား အတြက္...ေနစဥ္ ကစားရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ၀လိုသူ ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို အခ်ိဳးက် ေတာင့္ တင္း လွပ လိုသူမ်ား အတြက္... ဆုိ... .ေန႕တိုင္း ကစားလွ်င္ ပို ပိန္သြားေစသည့္... အတြက္....ရက္ျခား အနားေပး၍ ကစား ရသည္မ်ားလည္း ရွိပါ သည္....ထိုသို႕ နား၍ ကစားၿပီး ...သင္တင့္ မွ်တေသာ ... အာဟာရျဖစ္မည့္ အစာကို စားျခင္း ၊ စိတ္ ဖိစီးမွဳ ကိုေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး. ..အိပ္ေရး ၀ ၀ အနားယူ အိပ္စက္ ပါ မွ.သာ... အခ်ိဳး အစားက် လွပေသာ ....ခႏၶာကိုယ္ ကို ပိုင္ ဆိုင္ ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္........   ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးက် လွပလိုသူမ်ား အနက္မွ....တစ္ခ်ိဳ႕.....၀ ၿပီး ပိန္လိုသူမ်ား ႏွင့္.....က်န္းမာေရး သက္ သက္ ကစားသူမ်ား ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို အခ်ိဳးအစားက် ေတာင့္တင္း ...လွပလိုသူ ...အမ်ားစု....သတိမမူမိ၍ အလွပ်က္ေန ရေသာ.... အခ်က္ကေလး တစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္......ထုိသို႕ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ဆိုသည္မွာ..... ခါးမဆန္႕ျခင္း.. ... ျဖစ္ပါသည္...... 
    ခါးဆန္႕ ဆိုသည္မွာ...မိမိ ၏ ခႏၶာကိုယ္ ကိုေတာင့္မတ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး....ရင္ေကာ့ ၊ တင္ပစ္ထားျခင္း မဟုတ္ပါ.....ရိုးရိုးေလး ခါးဆန္႕ထားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္......မိမိခါးဆန္႕သည္ မဆန္႕ဘူးကိုအလြယ္တကူသိႏိုင္ပါသလား......အကယ္၍မသိခဲ့လွ်င္....အႀကံတစ္ခုေပးလိုသည္မွာ.......မိမိ၏လက္မေလးကိုခ်ိဳးထားၿပီးလက္၄ေခ်ာင္းျဖန္႕ထားသးည့္အေနအထားႏွင့္...ခါးေပၚ လက္တင္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္.....လက္တင္လိုက္လို႕ ျပဳတ္က် မသြားလွ်င္...ခါးဆန္႕ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး......ျပဳတ္က်သြားလွ်င္....ခါးမဆန္႕ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္......
    ခါးဆန္႕ေလ့က်င့္ခန္းကို ကၽြန္မ ေဖာ္ျပဖူးသည့္ အရိုးရွင္ဆံုး ဗိုက္ခ်ပ္နည္းမွ....ဗိုက္ခ်ပ္ႏွင့္တြဲၿပီး...ဗိုက္ခ်ပ္ ၊ ခါးဆန္႕ ထားလွ်င္......၀ ေနသူမ်ားလည္း .....ပိန္သေယာင္ထင္ရၿပီး .....ပိန္သူမ်ားလည္း ......အပင္ပန္းခံႏိုင္ၿပီး... . သက္လံုေကာင္းသည့္ စမတ္..(Smart ) ...က်ေသာ....အသြင္အျပင္ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ ။
    ကၽြန္မတို႕ဆိုင္ကို ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိခင္ အမ်ားစုက သင္တန္း လာအပ္ၿပီဆိုလွ်င္....သူတို႕၏ ကေလး လက္ျပင္ .....ကုန္းတာကို ....ျပဳျပင္ေပးေစလိုေၾကာင္း ....လာအပ္တိုင္း ....ေက်ာပိုးလြယ္ အိတ္အၿမဲ လြယ္ျခင္း ၊ အပ်ိဴေဖာ္ ၀င္ သည္ကို ရွက္၍ ....ကုန္းကုန္းေလးေနရင္းမွ...အက်င့္ျဖစ္ၿပီး... .လက္ျပင္ကုန္းသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း...... အၿမဲ သတိျပဳ ၿပီး..... ခါးဆန္႕ ေနလွ်င္ ျပန္လည္၍ စတိုင္က်....လွပၿပီး.....မိမိ ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွဳ အျပည့္ရွိသည့္ ရုပ္ဆင္း သြင္ျပင္ကို .....ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္..... ျဖစ္ေၾကာင္း.......ႏွင့္.....စိတ္မ ဆိုး ပါက.... .GINGER မွ........ခါးမဆန္႕တာ ေတြတိုင္း..... ..ဗိုက္ခ်ပ္ ၊ ခါးဆန္႕ကို......အက်င့္ရေအာင္...အၿမဲ သတိေပး ေလ့က်င့္သြားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း......ကို ေျပာၾကား လိုက္ ရပါသည္....။
    Facebook မွ....မိတ္ေဆြ ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း.....ဗိုက္ခ်ပ္ ၊ ခါးဆန္႕ ေလ့က်င့္ခန္းကို အက်င့္ရေအာင္ အၿမဲ သတိထား၍ လုပ္ျခင္းျဖင့္.... ...စမတ္က်ေသာ........ခႏၶာကိုယ္ .အလွကို .....ထာ၀ရ ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္..........