ေမးေစ့မွာအဆီပိုမရွိဖို႔နဲ႔ တင္းရင္းတဲ့
လည္တိုင္ေလးျဖစ္ေစဖို႔ကလည္း မပါမျဖစ္ဘဲေနာ္
ေပါင္းေဆးကို မိနစ္(၂)ထက္ပိုမထားမိေစဖို႔
နာရီကလည္း အေရးႀကီးသားေနာ္
မိနစ္(၂၀) အတိအက်ျဖစ္ေစဖို႔
အခုခ်ိန္ကစၿပီး မွတ္ထားလိုက္ပါၿပီေနာ္
ပိုမိုအစြမ္းထက္ေစရန္အတြက္ Collagenic Matrix
ကိုပါ ေသာက္သံုးဖို႔ေတာ့ လိုမယ္ေနာ္
Collagenic Matrix ကိုေတာ့ မနက္
(၂)ဇြန္း၊ ည (၂) ဇြန္း ႏွစ္သက္ရာႏွင့္
တြဲဖက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္
ကၽြန္မကေတာ့ Ovaltine Malted Milk နဲ႔
ေရာေႏွာေဖ်ာ္စပ္ၿပီး ေသာက္သံုးပါတယ္
မိမိေသာက္သံုးႏိုင္မည့္ သင့္ေတာ္မည့္
ပမာဏအတိုင္း ေရေႏြးေလာင္းထည္ပါ
အသင့္ေသာက္သံုးႏိုင္မည့္ Collagen+Ovaltine
Malted Milk ကို ရရွိပါၿပီရွင္
ေသာက္သံုးသည့္အခါ အမႈန္႔မ်ားအနည္ထိုင္
မက်န္ခဲ့ေစဖို႔ တစ္ခါထပ္ေမႊေပးပါတယ္
တကယ္လွႏိုင္မယ္ဆိုလို႔ကေတာ့
သူ႔ထက္ငါလက္မေႏွးတာအမွန္ပါဘဲေနာ္
ေပါင္းတင္ထားတဲ့ မိနစ္(၂၀)
အခ်ိန္ကိုက္ဖို႔ကေတာ့ အတိအက်ဘဲေနာ္
ေရျမွဳပ္ေလးျဖင့္ အသာအယာ
ျပန္ေဆးပါတယ္
မ်က္ႏွာျပင္တင္းရင္းေစရန္ႏွင့္ အေရး
အေၾကာင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစရန္ Collagen
Matrix Firming Serum ကို အသာယာ လိမ္းေပးပါတယ္
မ်က္ႏွာျပင္လိမ္းၿပီးတဲ့အခါမွာ တင္းရင္းတဲ့
လည္တိုင္ကိုရရွိေစဖို႔နဲ႔ ေမးႏွစ္ထပ္မျဖစ္ေစဖို႔
ကလည္း မျဖစ္မေနအေရးႀကီးတာပါဘဲေနာ္
တင္းရင္းတဲ့မ်က္ႏွာျပင္အလွကိုရရွိေစဖို႔ ေနာက္ဆံုး
လိမ္းရတာကေတာ့ Collagenic Face
Lift Cream ဘဲျဖစ္ပါတယ္
Cream မ်ားကို ပိုမိုစိမ့္၀င္ႏိုင္ေစဖို႔
အသာအယာပုတ္ေပးပါတယ္
ေမးရိုးနဲ႔ ေမးေစ့မ်ားကိုပါ တင္းရင္းေစရန္
အသာအယာဖိသိပ္ေပးပါတယ္
Collagenic Lift Solution Set နဲ႔
Collagen Matrix အသံုးျပဳၿပီးသြားတဲ့အခါမွာေတာ့
Collagenic Lift Solution Set နဲ႔
Collagen Matrix အသံုးျပဳပံု
အဆင့္ဆင့္ကေတာ့ ၌ဤမွ်ပါဘဲရွင္
GINGER Beauty Land တြင္ Online
ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ မွာယူရရွိႏိုင္ပါသည္