မိမိတို႔ေနအိမ္မွာတင္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ Home Made Facial Lifting Treatment


''Collagenic Lift Solution Set+Collagen Matrix အသံုးျပဳပံုအဆင့္ဆင့္ ''

Collagen ဆိုတာ ...


Collagen ဆိုတာ ... အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုး၏ အသားအေရ တင္းရင္းၿပီး အရြယ္တင္ ႏုပ်ဳိႏိုင္ေစရန္ အလွ်င္ျမန္ဆံုးနဲ႔ အစြမ္းထက္ဆံုး ျပဳျပင္ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ အဖိုးတန္ရွားပါး ပင္လယ္ငါးမ်ား၏ အရိုးႏုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဧရာမ တန္ခိုးမ်ားႏွင့္ စြမ္းအားရွင္ တစ္ပါးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ ...

ဘယ္လိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရွိၿပီးသား Collagen ဓါတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္း လာေစတာလဲ ...

သဘာပတရားအရ ဇရာကုိ မလြန္ဆန္ႏိုင္စြာ တျဖည္းျဖည္း အသက္အရြယ္ အိုမင္း ႀကီးရင့္လာျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး စသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားစြာ ကို ရွိရင္းစြဲ အသက္အရြယ္ႏွင့္ မမွ်တစြာ ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ မကာကြယ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးလိပ္(သို႔) အရက္ စသည္တို႔ ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း Collagen ဆိုသည့္ အသားအေရ တင္းသည့္ ဓါတ္ေတြ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းၿပီး မ်က္ႏွာႏွင့္ အသားအေရ တျဖည္းျဖည္း အိုမင္း ရင့္ေရာ္ လာရပါတယ္ ...

Collagen ၏ အက်ိဳးျပဳပံုမ်ား ...

* အသားအရည္ ၾကည္လင္ၿပီး ေလ်ာ့ရဲ တြဲက်လာေသာ မ်က္ႏွာျပင္ အေရးအေၾကာင္းမ်ား တင္းရင္းေစကာ ျပန္လည္ ႏုပ်ိဳ လွပလာျခင္း ...
* အသက္အရြယ္ အုိမင္းလာသည့္အခါ ေျခာက္ခမ္းလာေသာ အသားအေရမ်ားကို အစိုဓါတ္ ျပန္လည္ ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ျခင္း ...
* အရြယ္မေရာက္ခင္ ဆံပင္ျဖဳျခင္းကို ဟန္႔တားေပးၿပီးဆံပင္မ်ား ျပန္လည္ နက္ေမွာင္ သန္စြမ္းလာေစရန္ အားျဖည့္ေပးျခင္း ...
* အရိုးအဆစ္မ်ား ျပန္လည္သန္မာလာေစၿပီး ေျခသည္း ၊ လက္သည္းမ်ား ပိုမို လွပ ေတာက္ေျပာင္လာျခင္း ...
* ရွိရင္းစြဲ အသက္အရြယ္အတိုင္း ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလွပလာရျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွာ ေအာင္ျမင္မႈစြမ္းအားမ်ားစြာ ရရွိေစျခင္း ....
စသည့္ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာမ်ားစြာကို ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

Collagen ဓါတ္ကုိ မည္သို႔မည္ပံု ျပန္လည္ ျဖည္းဆည္းၿပီး ရယူလွပႏိုင္မည္ ဆုိတာကေတာ့ ......


အလွ်င္ျမန္ဆံုး အသားအေရတင္းရင္းၿပီး
ႏုပ်ဳိလွပလာေစပါသည္
အသားအေရၾကည္လင္ၿပီး ႏုပ်ဳိတင္းရင္း
လွပလာေစရန္ လွ်င္ျမန္ဆံုး
အစြမ္းထက္စြာ ဖန္ဆင္းေပးပါသည္
(၂) မ်ဳိးေပါင္းစပ္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ပိုမို
လွ်င္ျမန္ေသာ အစြမ္းသတၱိျဖင့္
အလွ်င္ျမန္ဆံုး ထူးျခားလွပလာေစပါသည္
Collagenic Solution Set ျဖင့္ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ၿပီး
တင္းရင္းလွပႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပထမဆံုး
ေပါင္းေဆးမႈန္႔ကို အဖံုးဖြင့္လိုက္ပါသည္
ေပါင္းေဆးအမႈန္႔ျဖင့္ ေရာစပ္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္
အတြက္ Gel (၂) ဇြန္းထည့္ပါ
မ်က္ႏွာေပၚအသင့္သုတ္လိမ္းႏိုင္ေတာ့မည္
Collagenic ေပါင္းေဆး
ေပါင္းေဆးမ်ားကို အထက္သို႔
လားရာအတိုင္း ညီညာစြာသုတ္လိမ္းပါ
မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးေနရာအႏွံ႔ နဖူးျပင္လည္း
မလပ္ေစရန္ သုတ္လိမ္းပါ