♥ Ginger Beauty Land ♥


GINGER Beauty Land တြင္ ပံုမွန္ အားကစား သင္တန္း မ်ား ႏွင့္ အပင္ပန္း လည္း မ ႏိုင္၊ အခ်ိန္လည္း မေပးႏိုင္ သူမ်ား အတြက္ အဆီခ်ေဆးလိမ္းေပးျပီး အာမခံျဖင့္ အဆီခ်ေပး သည့္၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္ငန္း ႏွင့္ မ်က္ႏွာ အဆီခ် ေပးသည့္ လုပ္ငန္း ဆိုျပီး အဓိက ဝန္ေဆာင္ မႈ ( ၃ ) မ်ိဳး ရွိပါသည္။ Ginger အားကစား သင္တန္း ကို ဝိတ္ခ် ရန္ လာေရာက္စံုစမ္းသူမ်ား ကို ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ိဳး က် ပိန္လိုသူမ်ား အေနႏွင့္ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ မွန္မွန္ ကစား သြားလိုျပီး အ ေညာင္းလည္းေျပ၊ stress လည္းေလ်ာ့ခ်င္တယ္ ၊ စိတ္ အပန္းေျဖ ထြက္ေပါက္ ရလိုသူမ်ား အတြက္ ပံုမွန္ အားကစားသင္တန္း က သင့္ေတာ္ ျပီး၊ Over Weight မ်ား၊ မဂၤလာေဆာင္ မည့္ သတို႕သမီးမ်ား ၊ ႏိုင္ငံျခား သြားမည့္သူမ်ား၊ အျခားပြဲလမ္း သဘင္တစ္ခုခု သြားစရာရွိသၿဖင့္ အေရးတၾကီးပိန္လိုသူမ်ားအတြက္ အဆီခ်ေဆးလိမ္း၊ Massage လုပ္ျပီးစက္နဲ႕ ခ်ေပးတဲ့နည္းနဲ႕ပိန္ေအာင္လုပ္သည္က ပိုျပီး သင့္ေတာ္သည္က အစ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပျပီးမွ ကစားဖို႕လိုလၽွင္ ကစားခိုင္း၊စက္ႏွင့္ အဆီခ်ဖို႕လိုလၽွင္ စက္ႏွင့္အဆီခ်ဖို႔ စတာေတြ ကိုေသေသခ်ာခ်ာေျပာျပေပးပါသည္။စက္ႏွင့္အဆီခ် မည္ဆိုလၽွင္လည္းမလုပ္ခင္မွာ မည္မၽွက်မည္၊ ဘာေတြေရွာင္ရမည္၊ လာလုပ္သည့္ သူေတြဘက္မွ ရက္မပ်က္ရပါ။ ရက္ပ်က္၍ မက်လၽွင္တာဝန္မယူပါ၊ မွန္မွန္လာလၽွက္နွင့္ သင္တန္းက အာမခ ံေပးသေလာက္ မက်လၽွင္ မက်သည့္ေနရာကို မိမိတို႕ တာဝန္ယူထားသေလာက္က်ေအာင္ ရက္ထပ္တိုးၿပီး ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထုိ႕အတြက္ အခေၾကးေငြ ထပ္ေပးစရာမလိုပါ။ အဆီလာခ် သည့္သူမ်ား အတြက္ ကၽြန္မတို႕ အာမခံေပးသည့္ အာမခံႏွဳန္း ဆိုလွ်င္လည္း ဥပမာ - ဗိုက္ ဆိုလွ်င္ အနည္းဆံုး ၃ လက္မ မွ ၆ လက္မ က်ႏိုင္မည္စသျဖင့္ေယဘုယ်ႏွဳန္းျဖင့္ အာမခံေပးျခင္း မဟုတ္၄င္း တို႕၏ ခႏၶာကိုယ္ ႏွင့္ အရပ္ အျမင့္ ကို ၾကည့္ ၍ မိမိ တို႕ မည္မွ် တာ၀န္ယူ ေပးႏိုင္မည္ကို မလုပ္ခင္မွာ လက္မ ႏွင့္ အတိ အက် ေျပာေပး ပါသည္။ ထို႕ျပင္ Customer မ်ား ေရြးခ်ယ္လိုသည့္ အဆီခ် နည္းစနစ္ကိုကအစ ေစ်းပိုႀကီးသည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ လုပ္မွ ပိုက်မည္ ဟူ၍ လည္း မည္သည့္အခါမွတိုက္တြန္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါ ။ Customer မ်ား အသံုးျပဳမည့္ ေငြေၾကးပမာဏ အတိုင္းသာ သင့္ေတာ္ရာကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ မ်က္ႏွာ အဆီခ် လုပ္ခ်င္သည့္ သူမ်ားကို လည္း မ်က္ႏွာ အဆီခ် ၀န္ေဆာင္မွဳ ႏွင့္ Face Lift ၀န္ေဆာင္မွဳ မတူညီသည္ကိုက အစေသခ်ာရွင္းျပၿပီး မလိုလွ်င္မလိုေၾကာင္း ၊ လုပ္ၿပီးသြား လွ်င္ Customer မ်ား၏ မ်က္ႏွာ က မူလ ထက္ ဘယ္၍ ဘယ္မွ် ထူးျခား သိသာႏိုင္မည္ ၊ မိမိတို႕ ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ ယူ ေပးႏိုင္သည္ ကအစ / အသားအရည္ Treatment လုပ္လိုသူမ်ား ဆိုလွ်င္လည္း သူတို႕ေပ်ာက္ခ်င္သေလာက္ ေပ်ာက္ႏိုင္မည္ မေပ်ာက္ႏိုင္မည္ ကအစမလုပ္ခင္မွာ ေသခ်ာရွင္းျပေပးပါသည္ ။ Ginger မွာ မည္သည့္ အခါတြင္မွ လာကစားသည့္ Customer ကို ပိုက္ဆံ ပိုရသည့္ အဆီခ်လုပ္ရန္ တိုက္တြန္း ျခင္း ၊ မ်က္ႏွာအဆီခ် လုပ္လိုသည့္ သူကို လည္း မလိုအပ္ဘဲ Face Lift လုပ္ရန္ ဆြယ္ျခင္း မျပဳလုပ္သလို အဆီခ်သည့္ Customer ကို လည္း မ်က္ႏွာလုပ္ဖို႕ / မ်က္ႏွာ လာလုပ္သည့္ Customer ကို အဆီခ်လုပ္ဖို႕ မည္သည့္အခါ မွ မိမိတို႕ အက်ိဳး စီးပြားအတြက္စည္းရံုးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စည္းရံုးခိုင္း ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ ။ထိုနည္းတူစြာ ပင္ ၀န္ေဆာင္မွု ႏွဳန္းထားမ်ား ကို လည္း လာသည့္ လူ၏ ပံုပန္းသ႑န္ ကို ၾကည့္၍ ေစ်းေျပာျခင္း မျဖစ္ ရေအာင္ က အစမည္သူ လာလာ တူညီေသာ ေစ်းႏွုန္းမ်ား ကို ျပသၿပီး အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးပါသည္ ။ Customer မ်ားလာေရာက္ စံုစမ္းသည့္ အခါတြင္လည္းမည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ လာ လာ ေလးေလး စားစားဆက္ဆံျပီး ေစတနာ ႏွင့္ ေမတၱာေပါင္းျပီး အၾကံေပး ေဆြးေႏြးေပး ပါသည္။ပံုမွန္ အားကစားနည္းျဖင့္ေလ့က်င့္ ကစားလိုသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း Customer တစ္ဦးခ်င္း၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျပီး၊ လာကစားသည့္ သင္တန္းသူမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ အေပၚ ပိုင္း အရမ္းၾကီးသလား၊ ေအာက္ပိုင္းအရမ္းၾကီးသလား၊ ဗိုက္အရ မ္းပူေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ ရင္အလွမျပည့္ စံုသလား၊ တင္ပါးအလွမျပည့္စံုသလား၊ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ က်န္းမာေရးသက္သက္ အတြက္လာကစား တဲ့သူလား၊ အဝလြန္တဲ့သူလား၊ မီးယပ္ ပိန္ မီးယပ္ေျခာက္လို က်န္းမာေရး မျပည့္စံုတဲ့သူလားကအစကည့္ျပီးမွသူတို႕ လိုအပ္ခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႕ မိမိတို႕သင္တန္း၏ နည္း စနစ္ အတိုင္း စနစ္တက် ေလ့ က်င့္သင္ၾကား ေပးရပါသည္။ စတင္ကစားသည့္ေန႕မွစ၍ ( ၁၅ ) ရက္ျပည့္တိုင္း အတိုင္း တိုင္းေပးျပီး ကစား သည့္သူမ်ား ၏ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈ ရွိမရွိကို စစ္ေဆးျပီး လိုအပ္လၽွင္လိုအပ္သလိုနည္း စနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲေလ့က်င့္ေပးရပါသည္။ တစ္ခါကစား သည့္လ ၾကာလာ၍အတက္ အက် နႈန္းေႏွးလာျပန္လၽွင္လည္း သူတို႕၏ ေနထိုင္ စားေသာက္ပံု ကအစ ေျပာင္းသင့္လၽွင္ ေျပာင္းေပးရပါသည္။ Ginger တြင္တစ္လ၊ႏွစ္လလာကစားသည့္ သူမ်ားရွိသကဲ႕သို႕စဖြင့္ကတည္းက ခုခ်ိန္ထိပံုမွန္ကစားေနသည့္သင္တန္းသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။    အဆီလာခ်သည့္သူမ်ားကိုဆိုလၽွင္ လည္းသူတို႕က်ခ်င္သည့္ေနရာကို မိမိတို႕အာမခံသည့္အတိုင္းက်ေစဖို႕အထူးဂ႐ုစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မွဳေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး က လည္း မိမိေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္သူ၏ ခႏၶာကိုယ္က အဆီလာခ်ျပီး ၃ရက္၊ ၄ရက္ၾကာလၽွင္ စတင္သိသာျခင္း ရွိမရွိကအစ အျမဲဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ရႈျပီးလိုအပ္လၽွင္ လိုအပ္သလို တိုးျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္သည့္ ဆိုင္ခ်င္း တူလွ်င္ ပင္ ကြၽန္မ တို႕၏ ဆိုင္က မိမိတို႕ တာဝန္ယူထားသေလာက္ အတိအက်က်နိင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အာမခံကို ေရာင္း သည့္ ဆိုင္ ျဖစ္ေစဖို႕၊ကၽြန္မတို႕ဆိုင္မွ Customer တိုင္း ၏ အျပန္လမ္း တိုင္းသည္ စိတ္ေက်နပ္မွဳ အျပည့္ျဖင့္ ျပန္သြားသည့္္ အျပန္ျဖစ္ေစဖို႔ ကြၽန္မတို႕ Ginger Beauty Land မိသားစု အားလံုးက တညီတညႊတ္ တည္း ခံယူထားၾကပါသည္။