GINGER စတင္ ဖြင့္လွစ္ျဖစ္ခဲ့ပံု

        ကြၽန္မ သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ တြင္ မယုနႏၵာျမင့္ (အမ်ိဳးသမီးေအ႐ုိးဗစ္) သင္တန္း တြင္ စတင္ ကစားခဲ့ ျပီး ၁၉၉၈ခုႏွစ္မွစ၍ အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာဌာန ဦးစီး အရာရွိ ဆရာမ ေဒၚခင္သူ ၏ June အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္ကာယ သင္တန္း တြင္ ဆက္လက္ ကစားခဲ့ပါသည္။ သင္တန္း ၌ စနစ္ တက် ကစားျပီး မအား လပ္ ၍ မသြား ႏိုင္ သည့္ေန႕ မ်ား တြင္ လည္း ေန အိမ္မွာ ပင္ တစ္ႏိုင္ စက္ကိရိယာ ေလးမ်ား ျဖင့္ ေန႕စဥ္ ေလ့က်င့္ကစားခဲ့သည္။ ထိုသို႕ေလ့ က်င့္ ကစားရင္း မွ ကြၽန္မ သည္ ကိုယ္ ကာယ သင္တန္း ဖြင့္ျဖစ္ခဲ့ လၽွင္ ေန႕တိုင္း လည္း ကစားျဖစ္မည္၊ သူမ်ား ခႏၶာကိုယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို လွ ပေအာင္ လုပ္ေပးရင္း ကို္ယ့္ခႏၶာကိုယ္ ကိုလည္း လွပေအာင္ အျမဲ ထိန္း သိမ္းႏိုင္မွာပဲ ဟု စိတ္ကူး ရ လာတာကစျပီး ကၽြန္မ သည္ အမ်ိဳး သမီး ကိုယ္ကာယအလွွသင္တန္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စတင္ေလ့ လာျဖစ္ ခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္မ ကိုယ္တိုင္ကစား ရင္း ေလ့က်င့္ခန္း အမ်ိဳး မ်ိဳး ၏ အားနည္း ခ်က္ ၊ အားသာခ်က္မ်ား ၊ ကစားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ကို သိလာသည္ ႏွင့္ အမၽွ သင္တန္း ဖြင့္ႏိုင္ရန္ တျဖည္းျဖည္း ခိုင္မာ လာခဲ့ပါသည္။ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ဝေသာသူ၊ ပိန္ေသာ သူ စသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေလ့လာရင္း ကစား နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို ေလ့က်င့္ ကစား ျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။
         ထိုသို႕ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ အားနည္းခ်က္ မ်ား ကို စနစ္တက် လွပေအာင္ ျပဳျပင္ ေပးႏိုင္ျပီ ဟု ယံုၾကည္ ခ်က္ ခိုင္မာလာေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ GINGER အမ်ိဳးသမီး သီးသန္႕ ကိုယ္ကာယ အလွ သင္တန္းကို ၀လိုသူ ၊ ပိန္လိုသူ ၊ ခႏၶာ ကိုယ္ အခ်ိဳး အစား က် ေတာင့္တင္း လွပလိုသူ မ်ားႏွင့္ ဆရာ၀န္ ညႊန္ၾကားမွဳ ျဖင့္ က်န္းမာေရး သက္သက္ ကစားလိုသူ မ်ား အတြက္ နည္းစနစ္ တက် ေလ့က်င့္ ကစားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ သည္။

အဆီခ် လုပ္ငန္း စတင္ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ပံု

      ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ကစားျခင္း သည္ မွန္မွန္ လာျပီး ေလ့က်င့္ ကစားသည့္သူမ်ား ကို က်န္းမာေရး အထူး ေကာင္းမြန္ေစသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ေပးျပီး လာ မကစား ႏိုင္သူ ၊ အဝလြန္ေန ေသာ္ လည္း အပင္ပန္း မခံႏိုင္သျဖင့္ မကစားႏိုင္ သူမ်ား အတြက္ အခက္အခဲရွိေနသျဖင့္ အခ်ိန္လံုး၀ မေပး ႏိုင္သူမ်ား ၊ အပင္ပန္း မခံႏိုင္သူမ်ား အတြက္ပါ အဆင္ေျပေစၿပီး အႏၲရာယ္ ကင္းကင္းျဖင့္ လွပႏိုင္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္၍ အခ်ိန္တို အတြင္း ခႏၶာ ကိုယ္ လွပ လာေစ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ထပ္မံ ေလ့လာ ခဲ့ရ ပါသည္။ ထိုသို႕ေလ့လာရာတြင္လည္း ကြၽန္မသည္ ကိုယ္လက္ လွဳပ္ရွား ကစားျခင္းျဖင့္ ေသြး လွည့္ ပတ္မႈ ေကာင္းေစျပီး ခႏၶာကိုယ္ ထူးျခား လွပေစသည္ ကိုသာ လက္ေတြ႕လက္ခံ သည့္ သူ ျဖစ္ သည့္ အတြက္ အခ်ိန္တို အတြင္း မပင္ မပန္းဘဲ ခႏၶာကိုယ္ လွပ ေစရန္ တာဝန္ ယူ ေပးရသည့္ လုပ္ငန္းကို Customer မ်ား၏ ယံုၾကည့္မႈ အျပည့္ ရရွိ ျပီး ေအာင္ျမင္ စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽန္မ ၏ ခႏၶာ ကိုယ္ႏွင့္ အျခား ခႏၶာ ကိုယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို အၾကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး ခႏၶာ ကိုယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို အမွန္တကယ္ တာ၀န္ယူေပးႏိုင္ၿပီ ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာလာ မွ သာ ၂၀၀ရ စက္တင္ ဘာ လ မွ စၿပီး အျပင္ Customer မ်ား ကို တာ၀န္ ယူၿပီး ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

မ်က္ႏွာ ၀န္ေဆာင္မွဳသစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ပံု

          ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ရင္းမွ ကစားလွ်င္ လည္း မက် ၊ တစ္ကုိယ္လံုး အဆီခ်ျခင္း ျဖင့္ လည္း မက်ႏိုင္ေသာ မ်က္ႏွာ ေဖာင္းသူ ၊ ေမးႏွစ္ထပ္ အဆီရွိ သူမ်ား ၏ ေတာင္းဆိုမွဳ ျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား စတင္ ၍ ၀ လာလွ်င္ ျဖစ္လာေသာ ေမးေစ့ ႏွစ္ထပ္ ႏွင့္ ပါးရိုး ၊ ေမးရိုး မ်ားမွ အဆီပို မ်ား ကို အခ်ိန္တို ( ၁၀ ) ရက္ အတြင္း အထူး အာမခံ ႏွင့္ ဖယ္ရွားေပးသည့္ မ်က္ႏွာ အဆီခ် ၀န္ေဆာင္မွဳ သစ္ ကို ပါ ထပ္မံေလ့လာၿပီး ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ လ တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ ။ မ်က္ႏွာ အဆီ ခ် ေပးျခင္း ကို မ်က္ႏွာေဖာင္းသူ ေမးႏွစ္ထပ္ အဆီရွိသည့္ Customer အမ်ိဳးမ်ိဳး ကို စိတ္ေက်် နပ္မွဳ ရွိစြာ ျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္း လွ်င္ျမန္စြာ ထူးျခား သိသာ လွပ လာေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္သည္ ကို ယံုၾကည္ လာေသာ ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ ေဖာင္းသူ မ်က္ႏွာ သြယ္သူ မေရြး သက္လတ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသက္ အရြယ္တစ္ခု ရလာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ေလ်ာ့ရဲ ပြစိ တြဲက် လာသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ အေရးအေၾကာင္း မ်ား ကို အခ်ိန္ တိုု ( ၁၀ ) ရက္ အတြင္း အထူး အာမ ခံ ႏွင့္ ျပန္လည္ ပင့္တင္ ေပး သည့္ Face Lift ၀န္ေဆာင္ မွု သစ္ ႏွင္ ့ ၀က္ၿခံ ၊ တင္းတိတ္ ၊ ေနေလာင္ ကြက္ ပ်က္စီးေနေသာ အသားအရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သက္သာ ေပ်ာက္ ကင္းေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးသည့္ Facial Treatment ၀န္ေဆာင္မွဳ တစ္ရပ္ကိုပါ ထပ္မံေလ့လာ၍ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္ ။